Analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe

pexels-andrea-piacquadio-716411

Rozwój technologii sprawia, że współczesne organizacje wykorzystują systemy informatyczne umożliwiające bieżące monitorowanie zdarzeń związanych z ich codziennymi operacjami biznesowymi. Niniejszy artykuł skupia się na analizie ryzyka związanego z wpływem tych zdarzeń oraz potencjalnego wpływu na procesy biznesowe. Wykorzystuje on wyniki wielu przeprowadzonych badań i skupia się na wyzwaniach, które współczesne firmy muszą przezwyciężyć, aby zminimalizować szkodliwe skutki tych zdarzeń.

Czym jest analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe?


Analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe (ang. Business Impact Analysis – BIA) to metoda, która pozwala ocenić skutki, które może mieć poważne zdarzenie, np. powódź, pożar, wandalizm na działanie firmy. Ułatwia również przygotowanie się na tego typu sytuacje ewentualnie pomaga przy oszacowaniu narażenia na straty w firmie.

BIA to także proces polegający na przeanalizowaniu informacji o firmie, jej usługach, cechach czy produktach oraz oczekiwanym poziomie zgodności z obostrzeniami prawnymi czy bezpieczeństwem informacji. Ustalenia dotyczące problemów potencjalnych i ryzyk, wynalazanych w analizie, powinny być wykorzystane do określenia działań niezbędnych dla właściwego dostarczania usług.

Dlaczego ważna jest analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe?


Analizując wpływ zdarzeń na procesy biznesowe firmy, cały czas ważne jest dotarcie do odpowiednich decydentów, którzy zostaną zobowiązani do zidentyfikowania wszystkich zdarzeń, które mogą wpłynąć na ich prowadzone operacje.

Co więcej, skompletowany proces BIA pomaga zidentyfikować zaawansowane zabezpieczenia, które zostaną wymuszone, aby pomóc firmie efektywnie odpowiedzieć na sytuacje, która może nastąpić w przyszłości i wczoraj. Doskonale wiedząc jak radzić sobie z takimi sytuacjami, firma ma więcej czasu i możliwości, aby zoptymalizować swoje straty, a jednocześnie minimalizować szkody.

Czy zaciekawił Cię temat: Techniki negocjacji w sprzedaży telefonicznej Zainspiruj się: https://www.maquillageart.pl/techniki-negocjacji-w-sprzedazy-telefonicznej/

Jak działa analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe?

Analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe to trzystopniowy proces. W skrócie można go opisać następująco:

  • Identyfikacja procesów i zależności – proces BIA zaczyna się od zrozumienia wszystkich procesów biznesowych działających w firmie.
  • Ocena odporności – określanie czasu i zasobów potrzebnych do wznowienia funkcjonowania firmy.
  • Stworzenie planu działania – określenie najważniejszych aktywności, których realizacja przyczyni się do odzyskania stabilności.

Zgodnie z często cytowanym porzekadłem, „jest lepsza prewencja, niż leczenie” wybrane wyżej etapy pozwolą firmie na określenie swoich głównych ryzyk i otoczenia wokół nich, aby skutecznie z tymi ryzykami walczyć.

Podsumowanie


Analiza wpływu zdarzeń na procesy biznesowe to doskonały sposób na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i udzielenie właściwych danych do podjęcia lepszych decyzji w sytuacjach, które są trudne do przewidzenia. Ponadto, jest ona ważnym narzędziem pozwalającym firmom rzucić światło na skuteczny plan działania, który powinien być wdrożony w celu wspierania wygody i co najważniejsze, wygody w przypadku wystąpienia większości zdarzeń, które mogłyby zagrażać zyskom.

Jak mówi Winston Churchill: „Przygotowanie jest połową sukcesu”, dlatego ważne jest, aby ciągle monitorować prawdopodobne zmiany otoczenia, stosując BIA, by móc na nie racjonalnie odpowiadać i podejmować decyzje.

Dodaj komentarz