Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie stres w pracy?

woman in black long sleeve shirt covering her face with her hands

Współcześnie stres jest wpisany w niemal każdą dziedzinę życia prywatnego jak i zawodowego. Stres tylko w odpowiednim natężeniu może być mobilizujący, tymczasem stres w nadmiernej sile obniża naszą efektywność oraz jakość naszego życia. Z tego powodu warto skorzystać ze szkoleń pozwalających na poznanie metod radzenia sobie ze stresem.


Czego można nauczyć się podczas szkolenia stres w pracy?
W ramach szkoleń stres w pracy pracownicy uczą się wskazać własne, typowe reakcje na trudne sytuacje, ale też uczą się jak radzić sobie ze stresem. W trakcie zajęć pracownicy nabywają umiejętność radzenia sobie przy uczuciu braku kontroli  lub niepewności. Z kolei po szkoleniu każdy powinien wdrożyć indywidualny schemat metod i technik służących niwelowania skutków pojawienia się stresu.
W czasie kursu pracownicy poznają mechanizm działania stresu, strategie pozwalające odpowiednio zareagować na stresowe sytuacje, sposoby na efektywniejsze wykonywanie zadań służbowych.

Ważny jest także praktyczny aspekt szkoleń, który prowadzi do zdobycia przez pracowników rzeczywistych zdolności radzenia sobie ze stresem, umiejętności oznaczenia źródła stresu i jego likwidację. Dodatkowo pracownicy po szkoleniu posiądą zdolność wykorzystania stresu jako czynnika mobilizującego, panowania nad emocjami własnymi i współpracowników czy używania technik radzenia sobie ze stresem w kontakcie z innymi osobami. Szkolenie stres w pracy jest zalecane przede wszystkim grupom narażonym na wypalenie zawodowe.

Jaki zakres materiału obejmuje zazwyczaj szkolenie stres w pracy?

W ramach szkoleń stres w pracy pracownicy uzyskują informacje w zakresie takich dziedzin jak:

  • definicja stresu,
  • reakcja organizmu człowieka na stres,
  • jakie są przyczyny stresu i jakie skutki wywołuje,
  • choroby, do których przyczynia się stres,
  • wykazanie związku między stresem a wypaleniem zawodowym,
  • co należy jeść będąc w stresowej sytuacji,
  • metody radzenia sobie ze stresem,
  • jak pracodawca może zarządzać stresem w miejscu pracy,
  • praktyczne ćwiczenia pomagające radzić sobie ze stresem.

Dodaj komentarz