W jakim celu organizowane jest szkolenie asertywność?

woman wearing yellow and black plaid shirt

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników leży w interesie pracodawców, gdyż podnosi to efektywność pracy zatrudnionych osób oraz lojalność wobec firmy, która ich docenia. Asertywność może zapewnić dobre relacje zarówno w stosunkach między pracownikami jak i z klientami.


Czego uczą szkolenia asertywności?
Szkolenie asertywności pozwala na przygotowanie własnych asertywnych sposobów na sytuacje trudnych zachowań oraz poznanie procesu pojawiania się konfliktów i sposobów ich rozwiązywania przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych relacji w życiu zawodowym jak i prywatnym. W czasie poświęconym na szkolenie asertywność można nauczyć się jak przekazać zdanie bez wywołania dyskomfortu po drugiej stronie. Przedstawianie własnego zdania nie może być nacechowane agresywnością i tego uczy asertywność. W trakcie zajęć pracownik ma szansę poznać różne metody przekazywania swoich uczuć, opinii czy nawet życzeń. Asertywność wspomaga też umiejętność reagowania na krytykę. Dzięki asertywnemu zachowaniu pracownik zna swoje prawa i potrafi je obronić.

Czy warto zdecydować się na szkolenie asertywność?
Asertywność pracownika umożliwia mu szanowanie zdania innych osób, ale też swobodnie wypowiadać własne opinie na dany temat. Ta umiejętność pozwala na łagodzenie napięć oraz prowadzi do konstruktywnego rozwiązania konfliktu. Asertywny pracownik będzie miał zdolność wyrażenia swoich potrzeb w życiu zawodowym. Dzięki asertywności budowane kontakty są oparte na partnerstwie i zaufaniu. Szkolenie asertywność jest korzystne dla pracodawców oraz pracowników, gdyż uczy jak wyrażać własne opinie z poszanowanie innych osób i bez wywoływania konfliktów przez co wspiera komunikację między pracownikami oraz z pracodawcą. Dzięki asertywności pracownicy umiejętnie osiągają wyznaczone cele. Asertywność daje motywację do efektywnej pracy zawodowej. Po szkoleniu pracownik posiada umiejętność dostrzeżenia popełnionych błędów, analizowania ich oraz wyciągania wniosków tak, aby na przyszłość już ich nie popełniać.

Dodaj komentarz